EN | TR

Tarihçe

Teknoloji Fakültesi;  Mersin Üniversitesi Tarsus Teknoloji Fakültesi olarak; 13 Kasım 2009 tarihli ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/15546 Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup; daha sonra 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mersin İli Tarsus ilçesinde kurulan  Tarsus Üniversitesine bağlanmıştır.
 
Fakültemiz, Üniversitemizin Tarsus bölgesindeki her türlü eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerine katkı sağlamak ve kent ile bütünleşme amacında Üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmeye yönelik çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Teknoloji Fakültesi, vizyon ve misyonuna ödünsüz biçimde bağlı olup, yürüttüğü görevler ve akademik çalışmalarının her aşamasında bu ilkeleri uygulamakta; çalışmalarını ve tüm akademik etkinliklerini belirtilen amaçlar doğrultusunda sürdürmektedir.
 
Fakültemizin amacı, teorik bilgiye sahip mühendis yetiştirmenin yanı sıra uygulama yönü güçlü olan mühendis yetiştirmektir.  Bilindiği üzere mevcut mühendislik fakültesi mezunu mühendisler, imalat ve üretimle ilgili araştırma ve geliştirme işlemlerinde çalışırlar.  Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler ise imalat ve teknik işlemlerin uygulanmasından sorumlu, ürün geliştirme, test, teknik operasyonlar, servis ve kalite kontrol gibi işlerde saha mühendisi olarak görev alırlar. Yurtdışında eğitim veren Teknoloji Fakülteleri, sanayi kuruluşları ile işbirliği yaparak müfredat programlarını, endüstrinin ihtiyaçları ile gelişen teknolojiye uyumlu olabilecek şekilde dinamik yapıya kavuşturmuşlardır. Ülkemizde de teknoloji fakültelerinin temel kuruluş amacı endüstriye, teorik ve daha çok uygulama becerisi olan mühendis yetiştirmektir.