EN | TR

Misyon ve Vizyon

Misyon
Bilgi ve teknolojiyi evrensel nitelikte üreten, araştırmacı, paylaşımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, özgün ve estetik, değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürünü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, takım çalışmasına yatkın, sanayinin gelişmesine yön veren, bilgiyi beceri ile bütünleştirebilen, uygulama becerisine sahip ve toplumsal değerlere saygılı mühendisler yetiştirmektir.

Vizyon
Eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamada evrensel nitelikte, yerel ve ulusal boyutlarda çözüm üretebilen, üniversite-sanayi işbirliğini esas alan, araştırma ve geliştirme projeleri ile sanayiye destek sağlayan, evrensel boyutta etik değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini esas alan, yenilikçi ve sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.